fordran

fordran
s (fordran n-genus) JUR rätt för en part att erhålla en prestation av ngn, krav

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • fordran — • krav, begäran, fordran • anmaning, uppmaning, begäran, fordran • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran • krav, fordran, anspråk, fordringar …   Svensk synonymlexikon

  • anmodan — • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran • ansökan, begäran, bön, anmodan, petition …   Svensk synonymlexikon

  • äskande — • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran …   Svensk synonymlexikon

  • veklagan — • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran …   Svensk synonymlexikon

  • yrkande — • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran …   Svensk synonymlexikon

  • krav — • krav, begäran, fordran • krav, fordran, anspråk, fordringar • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran • förnödenhet, nödvändighet, krav, begär fin., bus., econ. • krav, fordran, anspråk, fordringar • tvång, nödtvång, krav …   Svensk synonymlexikon

  • anspråk — • krav, fordran, anspråk, fordringar • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran • krav, begäran, fordran …   Svensk synonymlexikon

  • anfordran — • anmaning, uppmaning, begäran, fordran • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran …   Svensk synonymlexikon

  • begäran — • vädjan, bön, begäran, hemställan, anhållan, appell • krav, begäran, fordran • anmaning, uppmaning, begäran, fordran • ansökan, begäran, bön, anmodan, petition • anhållan, hemställan, begäran, ansökning …   Svensk synonymlexikon

  • anmaning — • anmaning, uppmaning, begäran, fordran • maning, uppmaning, uppfordran, anmaning, kallelse …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”